XXXII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sanok

W czwartek 11 lutego 2021 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXXII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Wiejskim Domu Kultury w Trepczy.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
    w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej na terenie Gminy Sanok w miejscowości Strachocina;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021;
  6. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  7. Zakończenie sesji.

                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                              Tadeusz Wojtas