XXXIX Sesja Rady Gminy Sanok – transmisja na żywo

We wtorek 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXXIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku.

 

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok;
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania i zawarcia przez Gminę Sanok porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności;
  6. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  7. Zakończenie sesji.

                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                                                    Tadeusz Wojtas