XXXV Sesja Rady Gminy Sanok – transmisja na żywo

Szanowni Państwo;

Dziś (13 kwietnia) o godzinie 13:00 odbędzie się XXXV sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Wiejskim Domu Kultury w Trepczy.

 

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Sanok;
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021;
  6. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  7. Zakończenie sesji.

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                                                 Tadeusz Wojtas