Z pieśnią przez dzieje Polski. W Niebieszczanach świętowano 98 rocznicę odzyskania Niepodległości.

Patriotyczne święto skłania nas do refleksji nad wartością wolności i niepodległości stanowiącymi istotny składnik narodowej tożsamości.
W środę 9 listopada 2016 r. odbyła się w Niebieszczanach wieczornica  z okazji  Święta Niepodległości, podczas której młodzież z gimnazjum zaprezentowała program artystyczny pt. ,,Z pieśnią przez dzieje Polski’’.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Niebieszczanach odprawioną przez Ks. Proboszcza Janusza Dudziaka,  następnie po modlitwie za zmarłych, złożono kwiaty  i zapalono znicze pod pomnikiem poległych za Ojczyznę mieszkańców Niebieszczan.

 W wieczornicy wzięli udział Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok, Paweł Wdowiak– sekretarz  Gminy Sanok, Anna Liszka – dyrektor SAPO w Gminie Sanok, radny Gminy Sanok – Zbigniew Morawski, radny powiatu i sołtys Niebieszczan – Marian Czubek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach – Marian Proćko, przedstawiciele Zarządu OSP Niebieszczany, młodzież i nauczyciele gimnazjum na czele
z panią dyrektor Danutą Sieczkowską oraz bardzo licznie mieszkańcy miejscowości.

Wspólne muzykowanie i śpiew pieśni patriotycznych skłoniły do zadumy i wywołały wzruszenie w sercach wszystkich obecnych.