Za nami XIII edycja konkursu „Oblicza patriotyzmu – Ignacy Łukasiewicz pamięć i dzieło”

Szkołę Podstawową w Strachocinie,15 maja 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, reprezentowali: Zuzia Dąbrowska – kl. IIIa, Gabrysia Adamiak – kl. IIb i Miłosz Kosar – kl. IIIa. Konkurs objęty został patronatem Prezydenta Miasta Krosna oraz miał rangę konkursu kuratoryjnego.[fb_button]

Nasi uczniowie zajęli I miejsce. Gratulujemy!

Najważniejszym celem konkursu była niewątpliwie popularyzacja sylwetki Ignacego Łukasiewicza, wybitnego wynalazcy, filantropa, wielkiego patrioty, prekursora przemysłu naftowego na Podkarpaciu.

Konkurs składał się z dwóch części. Część I polegała na wygłoszeniu referatu na jeden z czterech tematów do wyboru:

  1.  Oblicza patriotyzmu- Ignacy Łukasiewicz jako filantrop i dobroczyńca.
  2. Ignacy Łukasiewicz jako wzorzec i autorytet dla współczesnych i potomnych
  3.  Polski Rockefeller – jak zamienić pieniądze na ideały?
  4.  „I nastała jasność” – wykorzystanie wynalazków I Łukasiewicza w różnych dziedzinach nauki ( farmacja, medycyna, transport).

Referat przygotowała i wygłosiła Zuzia, skupiając się na pierwszym temacie.

Część II to pisemny test wiedzy, dotyczący życia i działalności Ignacego Łukasiewicza.

O wygranej zadecydowała suma punktów zebranych w obydwu częściach konkursu.

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z życiorysem Ignacego Łukasiewicza, Patrona naszej szkoły, gdyż jest on wielkim autorytetem i wzorcem osobowym dla każdego człowieka poprzez cechy charakteru, przyjęty i realizowany system wartości oraz konsekwencję w realizacji obranych celów.