Zabytkowa Aleja Kasztanowo-Lipowa w Strachocinie w nowej odsłonie

W kwietniu zakończono prace pielęgnacyjne drzewostanu Zabytkowej Alei kasztanowo – lipowej w miejscowości Strachocina. Aleję wpisaną do rejestru zabytków (dec. nr A-310 z dnia 16.05.1994 r.) tworzy drzewostan rosnący po obu stronach wewnętrznej drogi gminnej, która w latach ubiegłych XIX-XX wieku prowadziła do szlacheckiego dworu Państwa Dydyńskich (ostatni właściciele dworu), natomiast obecnie prowadzi m.in. do „Bobolówki” – miejsca kultu św. Andrzeja Boboli (jednego z patronów Polski). Prace związane z drzewostanem zostały podzielone na trzy etapy:

Pierwszy etap realizowany w 2019 r. (wrzesień-październik) dotyczył usunięcia 12 sztuk drzew;

Drugi etap realizowany w marcu br. obejmował wykonanie pielęgnacji 34 drzew polegających na przycięciu konarów i gałęzi, usunięciu posuszu, redukcji koron oraz umieszczeniu wiązań zabezpieczających poszczególne elementy koron przed wyłamaniem;

Trzeci etap realizowany również w miesiącu marcu br. dotyczył wykonania nasadzeń zastępczych (uzupełniających) w ilości 18 szt. drzew w tym: 14 szt. drzew gatunku kasztanowiec biały oraz 4 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna.

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami dokumentacji ekspertyzy dendrologicznej oraz projektem nasadzeń zastępczych, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wyżej wymienione prace częściowo zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy Sanok, natomiast na pielęgnację drzew, Gmina Sanok pozyskała dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach zadania z zakresu różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
Należy również dodać, że w 2019 r. przebudowana została droga, wzdłuż której rośnie zabytkowy drzewostan alei. Prace obejmowały poszerzenie i wzmocnienie drogi, wykonanie parkingu przed bramą wjazdową na „Bobolówkę” oraz budowę chodnika.

Aleja kasztanowo – lipowa w Strachocinie to kolejny walor przyrodniczy naszej gminy, który obecnie jest w fazie wiosennego rozkwitu. Swoim naturalnym bogactwem zachwyca nie tylko mieszkańców Strachociny, ale również osoby przyjezdne i turystów.