Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tyrawa Solna poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenie boiska rekreacyjnego i świetlicy, budowę grilla i utworzenie terenu spotkań dla mieszkańców i turystów

Zakres projektu:

W ramach projektu zagospodarowana została przestrzeń publiczna w miejscowości Tyrawa Solna, wykonano: tablice informacyjną, zakupiono: bramki i piłko chwyty, stół do tenisa, grilla ogrodowego, ławki parkowe i kosze na śmieci, zakup elementów siłowni napowietrznej, zakup huśtawki drewnianej podwójnej, zagospodarowanie terenu zielonego pod pole namiotowe, zakup stojaka na rowery, zakup przenośnej toalety.

Źródło dofinansowania oraz wysokość dofinansowania: PROW 2007-2013 kwota dotacji: 24 950,30

Rok realizacji: 2014