Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wujskie

Zakres projektu:

W ramach projektu zagospodarowana została przestrzeń publiczna w miejscowości Wujskie, wykonano: kostkę brukową na powierzchni 27,50m2, wykonanie tablicy informacyjnej, zakup bramek do piłki nożnej, piłko chwytów, stołu do tenisa, grilla ogrodowego, zakupiono stoły biesiadne i parkingowe. Zagospodarowano teren zielony i zakupiono przenośną toaletę.

Wartość całkowita inwestycji: 40 767,14

Źródło dofinansowania oraz wysokość dofinansowania: PROW 2007-2013 kwota dotacji: 24958,65 netto

Rok realizacji: 2014