Zakończenie prac w budynku OSP i Placówki Ochrony Zdrowia w Pisarowcach

Zakończono planowany na 2020 r. zakres prac związany z rozbudową i przebudową budynku użyteczności publicznej o funkcji usługowej – Ochotnicza Straż Pożarna i Placówka Ochrony Zdrowia w Pisarowcach.

W ubiegłym roku zrealizowano zakres prac ziemnych i fundamentowych oraz postawiono ściany I piętra wraz płytą żelbetową, związane z dobudową klatki schodowej.
W bieżącym roku dokończono roboty murarskie i żelbetowe, wykonano konstrukcję dachu nad klatką schodową, pokrycie dachu nowej oraz istniejącej części budynku, dobudowano klatkę schodową, a także szyb, w którym w przyszłości zamontowana zostanie winda. W sierpniu br., w ramach ostatniego etapu robót wykonano stolarkę okienną i drzwiową.