Zakończenie projektu pn. “Na świetlicy bezpiecznie i zdrowo-doposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Strachocinie”

W ramach projektu finansowanego przez Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych GAZ-SYSTEM, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie zorganizowała dzień otwarty dla dzieci i rodziców na zajęciach świetlicy szkolnej, który odbył się 12 października 2018 r.

Celem świetlicy jest nie tylko zapewnienie uczniom opieki po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych, lecz również wspieranie ich rozwoju psychofizycznego poprzez zabawy ruchowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, szkoła  w ramach realizowanego projektu zakupiła zestaw, w skład którego wchodzą: telewizor, konsola, x-box z kinektem i popularne gry ruchowe. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ zabawom podczas dnia otwartego towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Tak więc wzbogacenie bazy szkoły w nowy zestaw przyniesie naszym dzieciakom mnóstwa radości.