Zakończenie projektu pn. „Na świetlicy bezpiecznie i zdrowo-doposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Strachocinie”

W ramach projektu finansowanego przez Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych GAZ-SYSTEM, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie zorganizowała dzień otwarty dla dzieci i rodziców na zajęciach świetlicy szkolnej, który odbył się 12 października 2018 r.[fb_button]

Celem świetlicy jest nie tylko zapewnienie uczniom opieki po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych, lecz również wspieranie ich rozwoju psychofizycznego poprzez zabawy ruchowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, szkoła  w ramach realizowanego projektu zakupiła zestaw, w skład którego wchodzą: telewizor, konsola, x-box z kinektem i popularne gry ruchowe. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ zabawom podczas dnia otwartego towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Tak więc wzbogacenie bazy szkoły w nowy zestaw przyniesie naszym dzieciakom mnóstwa radości.