Zakończono remont drogi „Na Białą Górę” w miejscowości Trepcza i Międzybrodzie

Zakończono prace związane z realizacją inwestycji pn. „Remont drogi „Na Białą Górę” w miejscowości Trepcza oraz Międzybrodzie w km 0+000 – 2+000″. Wykonanie zadania było możliwe dzięki dotacji celowej w wysokości 214 047,00 zł pozyskanej z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całość inwestycji wyniosła 305 781,73 zł.

Zadanie polegało na odbudowie infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi tj. na odtworzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej nakładką asfaltową oraz odtworzeniu wymytych poboczy kruszywem łamanym. Wykonanie nowej nawierzchni w połączeniu z obsypaniem poboczy i wykonaniem innych robót towarzyszących spowodowało znaczną poprawę bezpieczeństwa zarówno w ruchu kołowym jak i pieszym. Długość wyremontowanego odcinka to 2000 m począwszy od granicy administracyjnej z Gminą Miasta Sanoka do budynków zlokalizowanych w miejscowości Międzybrodzie od strony „Białej Góry”.
„Wyremontowano kolejny odcinek drogi na terenie Gminy Sanok, a co za tym idzie, poczyniliśmy kolejny krok w rozwoju infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na naszym terenie. To dla nas duża satysfakcja i sukces”- podkreśla Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.