Zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa

W dniu 4 września 2020 r. ogłoszono przetarg pn. Zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oferty można składać do 14 września 2020 r. do godz. 12:00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!