Konkurs plastyczny pod hasłem: „Baw się bez alkoholu”

Wójt Gminy Sanok Anna Hałas oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w konkursie plastycznym dla szkół podstawowych pod hasłem: „Baw się bez alkoholu”!
Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, twórczych umiejętności dzieci i młodzieży, a także odkrywanie nowych młodych talentów. Konkurs adresowany jest do uczniów z terenu Gminy Sanok w następujących kategoriach wiekowych:

  • klasy I –III Szkoły Podstawowej,
  • klasy IV –VIII Szkoły Podstawowej.

Uczestnicy z klas I-III wykonują pracę plastyczną w dowolnej technice ( rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.). Natomiast uczestnicy klas IV-VIII wykonują pracę na komputerze w programie PowerPoint (maksymalnie 10 slajdów plus strona tytułowa) i wysyłają ją na adres mailowy ug_sanok@gminasanok.pl w tytule wiadomości wpisując: VI konkurs plastyczny „Baw się bez alkoholu” w Gminie Sanok 2020r. Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna. Praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie, prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

Gotowe prace należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020r. na adres Organizatora: Gmina Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, z dopiskiem VI konkurs plastyczny „Baw się bez alkoholu” w Gminie Sanok.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie!

Czekają wspaniałe i atrakcyjne nagrody! 🙂

 

Poniżej przykładowe prace nagrodzone w poprzednich latach:

 

Pliki do pobrania