Zapraszamy na wydarzenia w ramach projektu “Niech połączy nas historia”

Anna Hałas Wójt Gminy Sanok oraz Paweł Wdowiak Prezes Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu  mają zaszczyt zaprosić na widowisko historyczne „Im twierdzą  był każdy próg” oraz wykład ”Ziemia Sanocka i jej mieszkańcy na drodze do Niepodległości” . 

Projekt  LGD Dolina Sanu „Niech połączy nas historia” ma na celu przywrócenie pamięci o lokalnych bohaterach i wydarzeniach związanych z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę w wymiarze lokalnym. Jest to ukazanie wydarzeń  znanych z kart historii w ujęciu lokalnym, widzianych i interpretowanych przez zwykłego mieszkańca Ziemi Sanockiej.  Inscenizacja jest przekrojem przez najważniejsze wydarzenia historyczne na Ziemi Sanockiej, począwszy od Konfederacji Barskiej, na odzyskaniu Niepodległości w 1918r. skończywszy. Jest to też swoisty obraz społeczeństwa  tamtych lat – szlachta, chłopi, mieszczanie, bojownicy o wolność, społecznicy, politycy, intelektualiści i wreszcie cisi bohaterowie, o których nikt nie wspomniał na kartach historii. Akcja toczy się na „każdym progu” bo i na zamku, we dworze, w szkole i wiejskiej ubogiej chacie.  Wszystkie wątki i osoby łączy jedno –  Miłość do Ojczyzny i pragnienie wolności silniejsze niż zaborcze armie. Tak jak wtedy mieszkańców Ziemi Sanockiej  łączyła wspólna sprawa, tak i teraz Niech połączy nas wspólna historia.

Powstanie scenariusza  wymagało połączenia sił regionalistów i historyków , w tym Pani Agaty Cecuły i Pawła Skowrońskiego.    W widowisku bierze udział młodzież ze Strachociny, zarówno szkolna jak i studenci, rekonstruktorzy historyczni skupieni wokół pracowni Scutum i Amictus oraz członkowie TG Sokół w Sanoku.  Na potrzeby widowiska przygotowywana jest scenografia i kostiumy.

Tło historyczne wydarzeń w postaci wykładu przygotowuje dr hab. Robert Lipelt, a całości dopełni wystawa biogramów lokalnych bohaterów przygotowywana przez uczniów klas III fakultetu historycznego  z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku, pod kierownictwem mgr Magdaleny Dziuban.

Projekt, organizacyjnie wspiera Gmina Sanok, PWSZ w Sanoku, Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku oraz Szkoła Podstawowa w Strachocinie.

Premierę widowiska historycznego planujemy na  24 listopada 2017r godzina 11:00 –  aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21;

natomiast na 27 listopada 2017 na godzina 11:00 Wykład „Ziemia Sanocka i jej mieszkańcy na drodze do Niepodległości” , który wygłosi dr hab. Robert Lipelt – sala narad Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, III piętro, pokój 302

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc,  zainteresowanych prosimy o odbiór bezpłatnych wejściówek w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23, piętro V, pokój nr 511, tel.  13 46 56 580.

patronatem honorowym nasz projekt objęli:

Piotr Uruski Poseł na Sejm RP

Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki

Patronat medialny:

TVP Rzeszów

TV Obiektyw

Radio Rzeszów

Esanok

Korso Gazeta Sanocka

Tygodnik Nowe Podkarpacie

 

Partner Strategiczny:

Gmina Sanok

 

Współorganizatorzy:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza  w Strachocinie

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Sanoku

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku

Pracownia Scutum

Pracownia Amictus

Ochotnicza Straż Pożarna w Strachocinie

Cukiernia Słodka i Ciekawa