Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt “Przestępczość? Nie dziękuję”

http://www.tvobiektyw.pl/wiadomosci/234,zaproszenie-na-konferencje-przestepczosc-nie-dziek