Zaproszenie na prelekcję pt.:”Celtowie, Wandalowie i Dakowie. Badania nad starożytnym osadnictwem w Pakoszówce”

W dniu 5 listopada 2017r. (niedziela) o godz. 14:00 w Wiejskim Domu Kultury w Pakoszówce odbędzie się wykład  pt.:”Celtowie, Wandalowie i Dakowie. Badania nad starożytnym osadnictwem w Pakoszówce”, połączony z prezentacją oryginalnych zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie ostatnich badań na cmentarzysku ciałopalnym kultury przeworskiej w Pakoszówce.

O niezwykłych odkryciach archeologicznych opowiedzą:

prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz

dr Piotr Kotowicz z Muzeum Historycznego w Sanoku.

Organizatorem wydarzenia jest Gmina Sanok oraz Muzeum Historyczne w Sanoku.

Serdecznie zapraszamy!