Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza potencjalnych Grantobiorców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działań:

  • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania* – projekt grantowy);
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania*- projekt grantowy)

do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej. W szczególności zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

zaproszenie – spotkania