Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-aktywizacyjne

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z terenu gmin: Sanok, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej do udziału w spotkaniu szkoleniowo-aktywizacyjnym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.

Program spotkania, które zaplanowane jest w Urzędzie Gminy Sanok 25 lipca w godz. 13.00-15.00 uwzględnia:

  • Rejestrację uczestników;
  • Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentację aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR;
  • Podejmowanie działalności gospodarczej (omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu);
  • Przerwę kawową;
  • Konsultacje indywidualne.

Przypominamy, iż zgodnie z kryteriami wyboru operacji udział w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych organizowanych przez LGD jest punktowany na etapie oceny wniosku przez Radę – organ decyzyjny LGD

Dofinansowanie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.