Zaproszenie Wójta Gminy Sanok do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sanok