Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Sanok

Wójt Gminy Sanok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2021

 

 

 

 

Pliki do pobrania