Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Sanok

Wójt Gminy Sanok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Wszelkie szczegóły poniżej:

ZARZĄDZENIE

załącznik Nr 1 do Zarządzenia.pdf

załącznik Nr 2 do Zarządzenia.pdf