Zarządzenie Nr 89/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Sanok

Wójt Gminy Sanok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 89/2020 otwarty konkurs

Załącznik Nr 1 – wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik Nr 2- rozliczenie dotacji