Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok w 2021 roku

Wójt Gminy Sanok informuje, że na XXIX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 30 listopada 2020 r. została podjęta uchwała nr XXIX/497/20 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie podkarpackim.

Na mocy tej uchwały gminie Sanok została przyznana powierzchnia 29 ha przeznaczona pod uprawy konopi włóknistych.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane założeniem uprawy konopi włóknistych w 2021 roku, powinny zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwrócić się do Wójta Gminy Sanok z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uprawę (wzór w zał.).

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Sanok, pokój nr 510 na V piętrze, tel. 13 46 56 552.