Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok

Wójt Gminy Sanok informuje, że na XVII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 23 grudnia 2019 r. została podjęta uchwała nr XVII/280/19 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie podkarpackim.

Na mocy tej uchwały gminie Sanok została przyznana powierzchnia 23 ha przeznaczona pod uprawy konopi włóknistych.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane założeniem uprawy konopi włóknistych w 2020 roku, powinny zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwrócić się do Wójta Gminy Sanok z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uprawę (w zał.).

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Sanok, pokój nr 510 na V piętrze, tel. 13 46 56 552.