Zgłaszanie kandydatów na urzędników wyborczych

W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego w załączeniu przesyłam:

– uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,

– wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego ( załącznik do ww. uchwały),

– informację Dyrektora Delegatury o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

INFORMACJA II

Uchwała w sprawie liczby urzędników wyborczych

Wzór zgłoszenia urzędnika wyborczego (1)