Zielone światło dla budowy chodnika w Bykowcach

W dniu 12.01.2020r. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: Sylwester Chanowski – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem o/Rzeszów, Piotr Janus – Kierownik Rejonu Lesko spotkali się terenie z przedstawicielami Gminy Sanok: Pawłem Wdowiakiem – Zastępcą Wójta, Łukaszem Mendyką – Kierownikiem Referatu Inwestycji i Elżbietą Kurzawą – sołtys miejscowości Bykowce. Celem spotkania była wizja lokalna związana z przygotowaniem do realizacji budowy chodnika oraz zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Bykowce. Zadanie przewiduje realizację chodnika o długości ponad 2,5 km wraz z budową zatok autobusowych oraz oświetlonych przejść dla pieszych. Przeprowadzona analiza terenu pozwoli, na obecnych etapie, przygotować Program Inwestycji dla w/w zadań, a docelowo umożliwi ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Według uzyskanych informacji może to nastąpić jeszcze w IV kwartale bieżącego roku.

„Cieszę się niezmiernie, że długo oczekiwana i ważna inwestycja uzyskała uznanie w Ministerstwie Infrastruktury i została skierowana do realizacji. Z pewnością wpłynie ona pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Bykowiec, ale również wszystkich uczestników ruchu pieszego i kołowego w obrębie miejscowości”– mówi Wójt Gminy Sanok Anna Hałas.

Wizji lokalnej dokonano również w miejscowości Załuż w zakresie budowy zatok autobusowych i odcinków chodników przy drodze krajowej nr 28, w miejscu, o którym informowali mieszkańcy miejscowości. Budowa zatok pozwoliłaby im bezpiecznie oczekiwać pasażerom na transport autobusowy przy ruchliwej drodze krajowej.