Zmiana granic administracyjnych Gminy Sanok

Szanowni Mieszkańcy

Mając na uwadze transparentny i jasny przekaz informacji oraz to, że zmiana granic Gminy Sanok wynikająca z poszerzenia Miasta Sanoka dotyczy bezpośrednio naszych mieszkańców, poniżej prezentujemy pismo wysłane do Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Pawła Szefernakera.
Treść pisma zawiera m.in prośbę o udzielenie informacji nt. planowanych inwestycji związanych z produkcją wodoru, z uwzględnieniem bieżącego stanu zaawansowania prac koncepcyjnych. Uzyskane informacje ułatwią przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Pismo do Ministra Pawła Szefernakera 6 września 2021 r.