Zmiana liczby urzędników wyborczych oraz wydłużenie terminu składania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

Informujemy, iż uchwałą PKW z dnia 12 marca 2018 r., została zmieniona uchwała w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. W związku z powyższym udostępniamy Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego – termin naboru przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach zgłoszeń kandydatów