Zmieniamy na lepsze przestrzeń wokół nas – WDK w Jurowcach

W lutym br. Gmina Sanok złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie o przyznanie pomocy pn. Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultu ry w Jurowcach, w ramach naboru nr 3/2020, ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Wniosek ten spełnił wszystkie wymagania, został pozytywnie rozpatrzony i obecnie znajduje się na etapie dalszej weryfikacji!

Wspomniany projekt polega na zmodernizowaniu budynku użyteczności publicznej w Jurowcach, o pow. 352 m2, będącego własnością Gminy Sanok. Budynek posiada sieć wodno-kanalizacyjną, energetyczną oraz gazową, jest także ocieplony, zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym, a jego stan zewnętrzny określić można jako dobry. Niestety w parze z dobrym stanem zewnętrznym budynku nie idzie jego wnętrze, które jest mocno wyeksploatowane i uniemożliwia funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.
Fatalny stan techniczny sali wielofunkcyjnej, zniszczona podłoga, wymagająca pilnej interwencji instalacja elektryczna i zniszczone ściany sprawiają, że prowadzenie działalności kulturalnej i animacyjnej jest bardzo mocno ograniczone i dalekie od obecnie obowiązujących standardów.

Budynek WDK w Jurowcach znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, bezpośrednio przy jednej z głównych dróg prowadzących w Bieszczady. Modernizacja wnętrza budynku, a przede wszystkim zwiększenie jego walorów użytkowych zdecydowanie poprawi jakość oferty kulturalnej oraz wyzwoli potencjał do tworzenia nowych atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu: warsztaty tematyczne, zajęcia artystyczne, przedstawienia lub koncerty kameralne.

Opisanym zadaniem chcemy wesprzeć rozwój sektora turystycznego oraz tworzenie lokalnych i partnerskich produktów turystycznych.

 

 

Wniosek został złożony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.