Zostań Miejscem Przyjaznym Rowerzystom na Szlaku Green Velo

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza obiekty noclegowe,  atrakcje turystyczne,  obiekty gastronomiczne, informacje turystyczne, pozostałe obiekty usługowe zlokalizowane w województwie podkarpackim, położone w tzw. korytarzu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do dokumentu: Zasady współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom) do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

 

Podstawą zgłoszenia jest spełnienie wymagań określonych w Zasadach współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu: www.podkarpackie.pl oraz www.greenvelo.pl

Nabór prowadzony jest w systemie ciągłym.

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie “Zasady współpracy
w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo”. Dokument ten stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

Wypełniony formularz wraz ze zdjęciami należy przesłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: greenvelo@podkarpackie.pl, następnie podpisać (podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona) i wraz załącznikami dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów.

 

Osoba do kontaktu: Kinga Aleksandrowicz – Kostepska lub Natalia Juda tel. 17 747 64 56.

Załączniki:

Regulamin współpracy PDF 316 KB
Załącznik nr 1a do regulaminu współpracy wykaz gmin PDF 108 KB
Załącznik nr 2 do regulaminu współpracy formularz zgłoszeniowy MS WORD 58 KB
Załącznik nr 2a do regulaminu współpracy wzór plakietki JPEG 134 KB
Załącznik nr 3a do regulaminu współpracy wzór znaku 107 KB
Instrukcja wypełnienia formularza PDF 120 KB
Wzór obowiązkowej ankiety dobowy monitoring ruchu turystycznego MS WORD 69 KB