Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Akcja Informacja – udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok

Tytuł projektu: Akcja Informacja – udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Cel projektu:

  • przygotowanie stoiska informacyjno-promocyjnego dotyczącego funduszy europejskich podczas 13. edycji Kermeszu Karpackich Smaków, 11 sierpnia 2019 r. w Mrzygłodzie,
  • przygotowanie wystawy objazdowej pn. „Udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok”.

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.06.2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 10 000 zł

Dofinansowanie: 8 000 zł