Logo Gminy Sanok
Powróć do: Dofinansowania krajowe

Bohaterom niezłomnym – budowa pomnika ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego w Pakoszówce

Projekt dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego MIEJSCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA W KRAJU 2023


Nazwa zadania: Bohaterom niezłomnym – budowa pomnika ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego w Pakoszówce
Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 393 650,00 zł

Krótki opis zadania:

Zadanie dotyczy wybudowania pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Pakoszówka, ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego, którzy zostali rozstrzelani w dniu 20.03.1944 za udział w ruchu oporu Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Pomnik zostanie wybudowany we wsi Pakoszówka i zastąpi symboliczny obelisk wybudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku, który znajduje się w złym stanie technicznym, a jego remont jest nieopłacalny ekonomicznie. Na pomniku znajdą się imiona i nazwiska pomordowanych i poległych mieszkańców Pakoszówki w czasie II wojny światowej. Inicjatywa ma upamiętnić bohaterów niezłomnych i być przykładem godnej do naśladowania postawy patriotycznej oraz stać się symbolem wdzięczności społecznej mieszkańców gminy Sanok pamiętających o swoich lokalnych bohaterach.

logo ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego".

 

 

tablica projektowa dofinansowanie pomnik w Pakoszówce