Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Cyfrowa Gmina

 logotypy Polska Cyfrowa, flaga Polski, Unia Europejska

Tytuł projektu: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Sanok w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Cele projektu:

  1. Zwiększenie stopnia cyfryzacji Urzędu Gminy Sanok;
  2. Zwiększenie cyfrowej odporności na zagrożenia Urzędu Gminy Sanok.

Efektem działań będzie rozwój potencjału cyfrowego Gminy Sanok oraz zwiększenie odporności na zagrożenia w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Cyfryzacja Urzędu Gminy Sanok będzie miała również wpływ na zagwarantowanie ciągłości działania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa klientów i pracowników gminy w obliczu pandemii SARS-CoV-2.

Wartość projektu: 543 390,00 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 543 390,00 zł

Dysponent środków: Centrum Projektów Polska Cyfrowa