Logo Gminy Sanok
Powróć do: Dofinansowania krajowe

Dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok

Wartość przedsięwzięcia: 2 802 193,00 zł

Pożyczka NFOŚiGW: 2 278 205,00 zł

Opis inwestycji:
Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

  1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
  2. Zabezpieczenie skrzyżowań wodociągu z uzbrojeniem podziemnym,
  3. Zabezpieczenie skrzyżowań wodociągu z drogami i ciekami wodnymi.


Planowana długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniesie: 19.87 km

Planowana liczba przyłączy wodociągowych: 302 szt.