Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Historia Solą Przyprawiana

plbyua

Tytuł projektu: Historia solą przyprawiana

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.

Cel projektu: Poprawa wizerunku i atrakcyjności Gminy Sanok i Miasta Borysław jako ośrodków wykorzystujących przyrodniczy i historyczny potencjał do promocji turystyki transgranicznej; Lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Sanok i Miasta Borysław; Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i historycznego pogranicza Polski i Ukrainy; Wzrost liczby turystów odwiedzających pogranicze Polski i Ukrainy

Data rozpoczęcia realizacji projektu: wrzesień 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 66 386,00 EUR

Dofinansowanie: 59 747,40 EUR