Logo Gminy Sanok
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Sanok mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy Sanok znającego język migowy. 
Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się 
(Dz. U Nr 209, poz. 1243)
usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.
Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011 r. Nr 127, poz.721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy Sanok zamiar skorzystania z tłumacza.
Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie.
Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

Telefonicznie: za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod nr telefonu: 13 46 56 580
Mailowo: ug_sanok@gminasanok.pl