Logo Gminy Sanok
Powróć do: Podatek leśny

Informacje na podatek leśny

Osoby fizyczne są ustawowo obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o lasach, sporządzoną na odpowiednim formularzu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie  obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego. Za zatajenie danych, mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz podanie danych niezgodnych z rzeczywistością grozi odpowiedzialność  karno-skarbowa.

Pliki do pobrania:

IL-1_INFORMACJA O LASACH.pdf
Format: pdf, 42.36 kB
ZIL-1_ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH.pdf
Format: pdf, 32.29 kB
ZIL-2_ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH.pdf
Format: pdf, 32.17 kB
ZIL-3_ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH.pdf
Format: pdf, 32.16 kB