Logo Gminy Sanok
Powróć do: Podatek rolny

Informacje podatek rolny

Osoby fizyczne są ustawowo obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na odpowiednim formularzu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie  obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego. Za zatajenie danych, mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz podanie danych niezgodnych z rzeczywistością grozi odpowiedzialność  karno-skarbowa.

Pliki do pobrania:

IR-1_INFORMACJA O GRUNTACH.pdf
Format: pdf, 49.05 kB
ZIR-1_ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH.pdf
Format: pdf, 34.77 kB
ZIR-2_ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH.pdf
Format: pdf, 33.83 kB
ZIR-3_ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH.pdf
Format: pdf, 32.18 kB