Logo Gminy Sanok
Powróć do: GOSPODARKA ODPADAMI

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SEGREGACJI

Segregacja odpadów prowadzona jest „u źródła” czyli przez poszczególne gospodarstwa domowe, a odpady posegregowane odbierane są w workach.

WOREK ŻÓŁTY – opakowania z tworzyw sztucznych (w tym wielomateriałowe) i opakowania z metalu

TU WRZUCAMY:

Wykonane z tworzyw sztucznych:

 • butelki PET po napojach i wodach mineralnych, mleku i olejach spożywczych (zgniecione i zakręcone);
 • opakowania po chemii gospodarczej, płynach do spryskiwaczy, płynach do chłodnic, kosmetykach (szamponach, tonikach płynach do kąpieli);
 • pojemniki po lodach, owocach, margarynach,  ketchupach, kubkach po jogurtach i śmietanach itp.;
 • reklamówki wielokrotnego użytku, worki foliowe, folie stretch i folie bąbelkową, folie po papierze toaletowym i po zgrzewkach wód;
 • skrzynki po napojach, wiaderka, doniczki miski, plastikowe pudełka spożywcze i koszyki ;
 • opakowani wielomateriałowe (kartony po sokach i napojach)

Opakowania z metalu:

 • puszki po napojach i konserwach;
 • metalowe opakowania po produktach spożywczych, zakrętki;
 • metalowe wiaderka i doniczki, puste opakowania po dezodorantach.
NIE WRZUCAMY!
 • butelek i pojemników z zawartością;
 • opakowań z folii po: proszkach/kapsułkach do prania, karmie dla zwierząt, ziemi ogrodniczej, wędlinach, mięsach, kawach, herbatach, płatkach śniadaniowych chrupkach, makaronach
 • wiader i puszek po farbach, klejach;
 • materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych, folii malarskiej;
 • elementów RTV i AGD;
 • opakowań zabrudzonych olejami  i smarami samochodowymi;
 • wieszaków, rękawic, obuwia z tworzywa sztucznego;
 • tubek po kosmetykach i pastach;
 • opakowania po lekach;
 • zużytych pieluch  (pampersów);
 • puszek po farbach;
 • metali zabrudzonych ziemią , farbą, olejami technicznymi;
 • gwoździ, kapsli, śrubek,;
 • baterii, akumulatorów, żarówek;

Opakowania należy wypłukać z zawartości, tak aby nie zanieczyszczały innych odpadów.  Butelki  PET oraz puszki aluminiowe należy zgniatać. Nie ma konieczności zrywania i zmywania etykiet.


 

WOREK NIEBIESKI- papier, tektura

TU WRZUCAMY:

Papier i tekturę: 

 • karton, tekturę falistą;
 • gazety, czasopisma, ulotki reklamowe, katalogi, książki, zeszyty, papier biurowe;
 • opakowania z papieru (pudełka, torby, worki papierowe);
NIE WRZUCAMY!
 • tapet, papieru i kartonu zabrudzonego ziemią, olejami, farbami, klejami budowlanymi;
 • kalki technicznej, papieru samokopiującego;
 • zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach;
 • papierowych ręczników i chusteczek, pampersów, opakowań po papierosach;
 • opakowań wielomateriałowych;

Opakowania należy wypłukać z zawartości i zgnieść. Papier powinien być suchy i niezatłuszczony.

 


 

WOREK ZIELONY – opakowania ze szkła białego i kolorowego

TU WRZUCAMY:
 • szklane butelki i słoiki bez zakrętek;
 • szklane opakowania po kosmetykach (tylko części szklane)
NIE WRZUCAMY!
 • szyb samochodowych;
 • szkła okiennego, szkła  zbrojonego,
 • szkła żaroodpornego;
 • fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek ceramicznych, kryształu, kieliszków, luster,  świetlówek;
 • szklanych opakowań po rozpuszczalnikach.
Opakowania należy opróznić z zawartości, tak aby nie zanieczyszczały innych odpadów. Nie ma konieczności zrywania i zmywania etykiet. Nie należy tłuc opakowań szklanych.
 

WOREK BRĄZOWY – BIOODPADY
TU WRZUCAMY:
 • odpadki warzyw i owoców (w tym obierki);
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty;
 • trociny i korę drzew;
 • niezampregnowane drewno;
 • resztki jedzenia.

NIE WRZUCAMY!

 • kości, odchodów zwierzęcych;
 • olejów jadalnych;
 • popiołu z węgla kamienneg;
 • ziemi, kamieni;
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF;
 • leków;
 • innych odpadów (w tym niebezpiecznych).

 


WOREK   POPIELATY – popioły z domowych pieców

TU WRZUCAMY:
 • zimny popiół z pieców 
NIE WRZUCAMY!
 • ziemi, kamieni;
 • kapsli, gwoździ, innych zanieczyszczeń;

 

 1. Na workach należy przykleić naklejkę z kodem QR.
 2. Worków przeznaczonych na odpady segregowane nie wolno wykorzystywać do gromadzenia odpadów zmieszanych.
 3. Odpady segregowane wystawione niezgodnie z harmonogramem (np. w terminie odbioru odpadów zmieszanych) nie  będą zabierane.
 4. Do żadnego pojemnika nie wrzucamy (i w ogóle nie wyrzucamy do śmieci !) leków, baterii, zużytego sprzętu AGD i RTV, odpadów zielonych.

 

Leki – przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne, wymagające specjalnego deponowania na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Leki zanosimy do apteki i wrzucamy do wystawionego tam specjalnego pojemnika (na terenie Gminy Sanok pojemniki ustawione są w aptekach w Mrzygłodzie, oraz Punkcie Lekarskim w Niebieszczanach i w Jurowcach).

Baterie baterie w swoim składzie zawierają wiele metali ciężkich – nikiel, kadm, rtęć, srebro, itd. Nieprawidłowo składowane zatruwają glebę i wodę. Baterie zanosimy do specjalnych miejsc zbiórki.  Pojemniki na baterie można znaleźć w sklepach, urzędach, Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (baza SPGK w Sanoku lub Punkt w Pisarowcach);

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny czyli stare lub niesprawne urządzenia RTV, AGD, komputery, monitory, narzędzia elektryczne – słowem każde urządzenie, które działa na prąd poprzez włączenie do kontaktu lub na baterie. Nawet stare lub niesprawne zabawki elektryczne są traktowane jako odpad niebezpieczny i oznaczone piktogramem przekreślonego kosza – to oznacza, że nie można ich wyrzucać łącznie z odpadami komunalnymi (domowymi).

Sprzęty elektryczne i elektroniczne zwierają metale ciężkie takie jak rtęć, kadm, ołów, które przyczyniają się do powstawania chorób nowotworowych, chorób serca i in. Z elektrośmieci wyrzuconych w miejscu niedozwolonym, z czasem metale ciężkie przedostają się do gleby.

Ustawa o Zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zawiera zapis: „Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami” Za wyrzucenie elektrośmieci w miejscu niedozwolonym oraz za samodzielny demontaż grozi kara grzywny! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można wyrzucić wyłącznie w wyznaczonych miejscach i powinien on być kompletny.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można nieodpłatnie oddać do:

 • Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (baza SPGK w Sanoku) – niekompletny sprzęt przyjmowany jest odpłatnie
 • Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pisarowcach, Pisarowce 235
 • do tzw. zbierającego ZSEE – podczas akcji i zbiórek (corocznie akcja organizowana w okresie jesiennym)
 • w sklepie – gdy kupujemy nowe urządzenie, możemy oddać do sklepu urządzenie tego samego rodzaju (np. kupując nowy telewizor, możemy oddać stary).

 

Odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) – wymieszane z innymi śmieciami są zbyt zanieczyszczone aby nadawały się do produkcji kompostu o właściwych parametrach. Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Sanok” odpady zielone należy  kompostować na swojej działce lub odwozić do Gminnego Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów Sanok SPGK lub Pisarowce). Osoby, które korzystają ze zniżki „za kompostowanie bioodpadów” zobowiązane są do kompostowania odpadów zielonych i bioodpadów na swojej działce.

 

GMINNY  PUNKT  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) jest  obowiązkowym elementem  systemu  gospodarki odpadami. Na mieszkańców Gminy Sanok czekają dwa PSZOK-i:

 1. Gminny  Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku prowadzony  przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku. Punkt czynny jest do wtorku do piątku od godziny 9.00 do 17.00 w sobotę od godziny 8.00 do 16.00.
 2. Gminny  Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pisarowcach, Pisarowce 235 (baza Kółka Rolniczego) prowadzony  przez Gminę Sanok, ul. Kościuszki 23,  38-500 Sanok. Punkt czynny jest w środy i  czwartki w godzinach 13.00 – 17.00 oraz w piątki i  soboty w godzinach 9.00 – 13.00.

Do PSZOKu odpady należy dostarczyć własnym transportem.

Posegregowane odpady dostarczone przez mieszkańców odbierane są nieodpłatnie.