Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Kolebka ropy naftowej w Europie: zapomniana historia Polski i Ukrainy

Loga PLBYUA

Tytuł projektu: Kolebka ropy naftowej w Europie: zapomniana historia Polski i Ukrainy

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.

Cel projektu: Wzrost atrakcyjności pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez rozwój oferty turystycznej, wzrost liczby osób odwiedzających nasz region oraz zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego związanego z przemysłem naftowym.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: wrzesień 2019 r.

Całkowita wartość inwestycji: 39 393,00 EUR

Dofinansowanie: 35 453,70 EUR