Logo Gminy Sanok
Powróć do: Dofinansowania krajowe

Polski Ład

 

polski ład

 


 

Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód 

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Krótki opis projektu: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód.

Całkowita wartość projektu: 7.937.040,00

Wysokość dofinansowania: 7.540.188,00

Wkład własny: 396.852,00

 


 

Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Krótki opis projektu: Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Prusieku. W ramach prac budowlanych przebudowie poddane zostaną pomieszczenia w obrębie istniejącego obiektu oraz jego rozbudowa o nowe skrzydło. 

Całkowita wartość projektu: 5.882.176,47

Wysokość dofinansowania: 4.999.850,00

Wkład własny: 882.326,47

 


 

Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Sanok

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Krótki opis projektu: Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane związane z modernizacją istniejących stadionów piłkarskich w miejscowościach: Niebieszczany i Strachocina.

Całkowita wartość projektu: 3.332.388,89

Wysokość dofinansowania: 2.999.150,00

Wkład własny: 333.238,89


 

Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie 

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Krótki opis projektu: Inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie, na terenie której funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Całkowita wartość projektu: 2.040.000,00

Wysokość dofinansowania: 1.999.200,00

Wkład własny: 40.800,00

 


 

 Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Bykowce 

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Krótki opis projektu: Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dróg gminnych wraz z oświetleniem w miejscowości Bykowce, na terenie której funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Całkowita wartość projektu: 1.019.897,96

Wysokość dofinansowania: 999.500,00

Wkład własny: 20.397,96