Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Poprawa dostępu do usług społecznych w Gminie Sanok poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej

logotypy_OWD_Raczkowa 

 

Tytuł projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych w Gminie Sanok poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej

Cel projektu:    Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej dla 12 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Sanok w okresie od 01-12-2022 do 31-12-2023.

Planowane efekty projektu:

  • utworzenie 12 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami niesamodzielnym;
  • przygotowanie i realizacja 12 indywidualnych planów opieki;
  • prowadzenie opieki i terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb 12 pensjonariuszy;
  • aktywne uczestnictwo w życiu społecznym 12 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dzięki regularnemu udziałowi w grupowych zajęciach animacyjnych i terapeutycznych.

Wartość projektu: 1 223 664,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 040 114,40 zł
Wkład środków dotacji celowej: 61 182,60 zł  

 

Projekt pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych w Gminie Sanok poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Państwa.