Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Poprawa jakości edukacji zdalnej na terenie Gminy Sanok

Loga UE

Tytuł projektu: Poprawa jakości edukacji zdalnej na terenie Gminy Sanok

Program: Projekt grantowy „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Cel projektu: Poprawa warunków zdalnego nauczania na terenie Gminy Sanok 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: czerwiec 2020 r.

Wartość dofinansowania: 114 840,00 zł