Logo Gminy Sanok

PoziomyPOZIOMY 2022

1.   Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, odpadów komunalnych Ppmts

Poziom został obliczony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. 2021, poz. 1530).

 • Wymagany do osiągnięcia poziom w roku 2022 wynosi 25 % 
 • W 2022 roku poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, odpadów komunalnych Ppmts wyniósł 27,18 %
 • W roku 2022 poziom został osiągnięty

 

2.   Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 • PR – poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji dozwolonych do składowania do 16.07.2020 r. został obliczony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MŚ z dnia 15.12.2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017, poz. 2412),
 • PR – poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji dozwolonych do składowania do 16.07.2020 r. wynosi  35%,
 • Poziom składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniósł 0%,
 • W 2022 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji został dotrzymany.

 

3.   Poziom składowania odpadów za rok 2022

Poziom składowania odpadów komunalnych za rok 2022 wyniósł 16,17 %

4.   Udział odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcenia

Udział odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcenia za rok 2022 wyniósł 1%POZIOMY 2021

1.   Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, odpadów komunalnych Ppmts

Poziom został obliczony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. 2021, poz. 1530)

 • Wymagany do osiągnięcia poziom w roku 2021 wynosi 20%
 • W 2021 roku poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, odpadów komunalnych Ppmts wyniósł 25,89 %
 • W 2021 roku poziom został osiągnięty

 

2.   Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr

Poziom został obliczony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016, poz. 2167).

 • Wymagany do osiągnięcie poziom w roku 2020 wynosi 70%
 • W 2021 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 70,63%

3.   Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania PR

 • PR – poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji dozwolonych do składowania do 16.07.2020 r. został obliczony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MŚ z dnia 15.12.2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017, poz. 2412),
 • PR – poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji dozwolonych do składowania do 16.07.2020 r. wynosi  35%,
 • Poziom składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniósł 0%,
 • W 2021 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji został dotrzymany.

 POZIOMY 2020

1.   Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  Ppmts

Poziom został obliczony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016, poz. 2167)

 • Wymagany do osiągnięcia  Ppmts w roku 2020 wynosi 50%
 • W 2020 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła Ppmts wyniósł 39,81 %
 • Wymagany w 2020 roku poziom nie został osiągnięty.

 

2.   Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr

Poziom został obliczony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016, poz. 2167).

 • Wymagany do osiągnięcia poziom w roku 2020 wynosi 70%
 • W 2020 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła Pbr wyniósł  89,92%
 • Wymagany w 2020 roku poziom został osiągnięty.

 

3.   Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania PR

 • PR poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji dozwolonych do składowania do 16.07.2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MŚ z dnia 15.12.2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017, poz. 2412),
 • PR poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji dozwolonych do składowania do 16.07.2020 r. wynosi  35%,
 • Poziom składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniósł 0%,
 • W 2020 roku (do 16.07.2020 r.)  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji został dotrzymany.