Logo Gminy Sanok

Program "Czyste Powietrze"

KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe__CMYK-1  

 

 

Program Priorytetowy CZYSTElogo program czyste powietrze POWIETRZE to rządowe wsparcie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku.

Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całej Polsce.

 Dla kogo ?

Program dedykowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie można uzyskać do kosztów wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Od 3 stycznia zmianie uległy progi dochodowe i kwoty dotacji. Dotacja uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy.

Przy rocznym dochodzie wnioskodawcy nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł czyli podstawowym poziomie dofinansowania, dotacja może wynosić max. do 66 000 zł.

Przy rocznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym:

  • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

czyli przy podwyższonym poziomie dofinansowania, dotacja może wynosić max. do 99 000 zł.

Przy rocznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym  nieprzekraczającym:

  • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

czyli przy najwyższym poziomie dofinansowania, dotacja może wynosić max. do 135 000 zł.

Od 3 stycznia 2023 r. zmianie uległy progi dochodowe i  kwoty dotacji.

 

Gdzie uzyskać informacje?

O szczegółach programu możesz dowiedzieć się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl lub w Gminnym Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, Piętro V, pok. 504,  tel. 134656551 wew. 101.

  

Realizacja programu CZYSTE POWIETRZE w Gminie Sanok w liczbach:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:   445
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 260
  • Kwota wypłaconych dotacji:   5 331 731, 67 zł (umowy częściowo i w całości rozliczone)