Logo Gminy Sanok
Powróć do: GOSPODARKA ODPADAMI

(PSZOK) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK w Sanoku (baza SPGK)
Adres: ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok
Tel. 134647846
Prowadzony przez: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Sanoku.

Godziny otwarcia:

 • we wtorki i czwartki w godzinach : 9.00 – 17.00
 • w każdą sobotę w godzinach: 8.00 – 16.00

Osoby, które chcą skorzystać z PSZOK muszą posiadać przy sobie „kod na odpady”.

Dodatkowo na każdą oponę należy posiadać „kod na odpady” (max 8 opon na gospodarstwo domowe/rok).

 


PSZOK w Pisarowcach (baza Kółka Rolniczego),
Adres: Pisarowce Nr 235,
Tel. 134656588 (działa od 1 marca 2016 r.)
Prowadzony przez: Gminę Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok,

Godziny otwarcia:

 • w środę i czwartek w godzinach : 13.00 – 17.00
 • w piątek i sobotę w godzinach: 9.00 – 13.00

Osoby, które chcą skorzystać z PSZOK muszą posiadać przy sobie „kod na odpady”.

Dodatkowo na każdą oponę należy posiadać „kod na odpady” (max 8 opon na gospodarstwo domowe/rok).

 


GMINNY  PUNKT  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)

prowadzony jest w przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku  przez

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku

 • Przy wjeździe na PSZOK należy okazać „kod na odpady”
 • Do PSZOKu odpady należy dostarczyć własnym transportem. Posegregowane odpady dostarczone przez mieszkańców odbierane są nieodpłatnie. Odpady należy umieszczać w kontenerach lub boksach, zgodnie z opisem i wskazówkami pracownika.

W PSZOKu zbierane są:

 • urządzenia gospodarstwa domowego
 • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, audiowizualny
 • narzędzie elektryczne i elektroniczne (bezpłatnie odbierane są  wyłącznie urządzenia  elektryczne  kompletne)
 • sprzęt oświetleniowy
 • sprzęt rekreacyjny i sportowy
 • akumulatory i baterie
 • opakowania po materiałach niebezpiecznych
 • zużyte filtry samochodowe
 • zużyte oleje silnikowe (np. z kosiarek)
 • zużyte opony z pojazdów osobowych (do 8 sztuk na gospodarstwo na rok)
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady zielone (skoszona  trawa,  liście, gałęzie)
 • czysty gruz budowlany
 • szkło okienne płaskie (z wyłączeniem samochodowego i zbrojonego)
 • papier i tektura
 • tworzywa sztuczne opakowaniowe (PET, PE, PP, PEHD, PS)
 • styropian opakowaniowy
 • szkło opakowaniowe białe i kolorowe
 • drobny złom (puszki, konserwy)
 • tekstylia


GMINNY  PUNKT  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)
w PISAROWCACH

 prowadzony jest pod adresem: Pisarowce 235 przez Gminę Sanok

 • Przy wjeździe na PSZOK należy okazać „kod na odpady”
 • Do PSZOKu odpady należy dostarczyć własnym transportem. Posegregowane odpady dostarczone przez mieszkańców odbierane są nieodpłatnie. Odpady należy umieścić w pojemnikach lub kontenerach, zgodnie z opisem i wskazówkami pracownika.

 

W PSZOK-u zbierane są:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny (komputery, telewizory, miksery, tonery, urządzenia zawierające freon – lodówki, zamrażarki itp.),
 • żarówki energooszczędne, świetkówki, lampy fluorescencyjne,
 • odpady wielkogabarytowe (meble i ich części, wykładziny, zdemontowane elementy wyposażenia),
 • akumulatory i baterie,
 • odpady ulegające biodegradacji (liście, gałęzie, trawa),
 • zużyte opony z pojazdów osobowych (do 8 sztuk na gospodarstwo na osobę) wózków, rowerów,
 • czysty gruz betonowy, gruz ceglany,
 • odpady materiałów ceramicznych oraz elementów wyposażenia, materiały budowlane zawierające gips, zmieszane odpady z budowy, remontów lub demontażu (z wyłączeniem demontażu pojazdów) – w ilości do 4 worków 120l (0,5 m3) na gospodarstwo domowe,
 • szkło okienne płaskie (z wyłączeniem samochodowego i zbrojonego),
 • czysty styropian bez tynku,
 • przeterminowane leki,
 • tekstylia.