Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok

PROW

Tytuł projektu: Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez rewitalizację i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w gminie Sanok.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: luty 2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2020 r.

Wartość projektu: 346 000, 00 zł

Dofinansowanie: 220 000, 00 zł