Logo Gminy Sanok

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Infrastruktura Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania: Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok

Wartość dofinansowania: 449 168,00 zł

Całkowita wartość projektu: 622 454,00 zł

 

Krótki opis zadania:

Zadanie dotyczy prac budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych związanych z przebudową i rozbudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka. Wykonane zostaną następujące prace:

  • okładziny podposadzkowe wykończeniowe oraz posadzki,
  • roboty wykończeniowe wewnętrzne,
  • termomodernizacja budynku,
  • płytka odbojowa,
  • pochylnia dla niepełnosprawnych,
  • roboty elektryczne (oświetlenie zewnętrzne)
  • schody zewnętrzne,
  • roboty instalacyjne (instalacja: wodociągowa, kanalizacyjna, C.O., gazowa, przyłącza kanalizacji sanitarnej)