Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach

WDK-Jurowce

Tytuł projektu: Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu: poprawa jakości oferty kulturowej Gminy Sanok poprzez promowanie naturalnego dziedzictwa i tradycji regionalnej LGD Zielone Bieszczady wraz z udostępnieniem mieszkańcom regionu niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: listopad 2020 r.

Data zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2021 r.

Wartość projektu: 185 019,90 zł

Dofinansowanie: 117 715,00 zł