Logo Gminy Sanok
Powróć do: Dofinansowania krajowe

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Sanok w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała wsparcie w kwocie 2 602 204,00 zł.

 

Środki zostały przeznaczone na realizację n/w projektu:

  1. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko” – 1 000 000,00 zł,
  2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany – etap I” – 1 602 204,00 zł.

 


Gmina Sanok w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała wsparcie w kwocie 3 000 000,00 zł.

 Środki zostały przeznaczone na realizację n/w projektu:

  1. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sanoczku z częścią obejmującą miejscowości: Prusiek, Czerteż i Zabłotce".

 


Gmina Sanok w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – program wsparcia gmin górskich otrzymała wsparcie w kwocie 5 077 566,88 zł.


Środki zostały przeznaczone na realizację n/w projektów:

  1. "Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż";
  2. "Przebudowa Gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej".